Wedstrijdbepalingen

Inschrijven

Uiterste datum van inschrijven is vrijdag 1 december 2023. Na 1 december graag eerst contact opnemen met  swimmeet@mzenpc.nl. Inschrijven met controleerbare tijden.  

U dient het SPLASH/LENEX gegevens bestand, alsmede een “overzicht op namen” als PDF-bestand in te sturen. Alle bestanden dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het onderstaande voorbeeld: 2023-12-30=Verenigingsnaam-swimmeet.pdf en 2023-12-30=Verenigingsnaam-swimmeet.lxf 

De programmagegevens kunt u downloaden vanuit de KNZB Webkalender en sturen naar swimmeet@mzenpc.nl. 

Inschrijven voor de estafettenummers kan alleen gedaan worden op de dag van zwemmen. Dit kan dan  tot uiterlijk 12.00 uur. Schrijf dan in op het juiste programmanummer zoals vermeld op het briefje.

Ziek / afmelden 

Indien er afgemeld moet worden, dan kan dat tot maandag11 december, zonder dat u dan kosten in rekening  gebracht worden. Na 11 december afmelden betekent dat alle inschrijvingen in rekening gebracht worden. Graag deze wel doorgeven in verband met lege banen in het programma. Er kan in de ochtend van zwemmen tot 8:15  afgemeld worden met de code AFGEM daarna met de code NG. 

Estafettes

Inschrijven voor de Estafettes kan alleen op deze voorwaarden: 

  1. De deelnemers van een estafetteploeg moeten allen deelnemer zijn aan deze wedstrijd en van dezelfde vereniging zijn. 
  2. Iedere deelnemer van een estafette mag maar aan 1 estafette per dag deelnemen. 

Let dus goed op een meisje jeugd 1 en jonger of jongens junioren 4 en jonger mag, mits niet in eigen  leeftijdscategorie gezwommen, wel in dames of heren open zwemmen. 

Finales

De nummers 1 tot en met 8 uit de series worden geplaatst voor de A-finale. 

De nummers 9 tot en met 16 uit de series worden geplaatst voor de B-finale. 

De nummers 17 en 18 zijn reserves voor de finales. 

Indien een deelnemer geen aanspraak wenst te maken op een A of B-finale plaats dient dit binnen één uur na de  bekendmaking van de uitslag schriftelijk bekendgemaakt te worden bij het jurysecretariaat.  De zwemmers/-sters die reserve zijn voor een finale dienen zich eveneens bij de voorstarter te melden.

Zwemmers die deelnemen aan de Master programma’s zwemmen een directe finale. Na het zwemmen van deze programma’s is de uitslag definitief, en zal er geen aparte finale plaatsvinden.

Puntentellingen

Verenigingsklassement: 

De plaatsen 1 t/m 8 (uit de A-finale) leveren respectievelijk 16-15-14-13-12-11-10-9 punten op; De plaatsen 1 t/m 8 (uit de B-finale) leveren respectievelijk 8-7-6-5-4-3-2-1 punt(en) op; De plaatsen 1 t/m 8 bij de estafettes leveren respectievelijk 16-14-12-10-8-6-4-2 punten op. Bij diskwalificatie: 0 punten. De estafettes 4 x 50 m op de laatste dag vallen buiten de puntentelling. b) Beste prestatie (jeugd/ All-inn): 

De gezwommen tijd wordt omgezet in punten volgens de nieuwste FINA punten-tabel. 

Overzwemmen

De jury kan beslissen tot overzwemmen indien het gaat om de plaatsbepaling voor een A of B-finale; In de  overige gevallen waarin geen volgorde van aankomst bepaald kan worden eindigen de deelnemers gelijk en de  eventueel toe te kennen punten voor het verenigingsklassement worden gedeeld. 

Startmethode 

Tijdens de gehele wedstrijd zal de 1-starts methode gehanteerd worden.  

IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANISATIE.